News Line

Last Updated : 07/12/2017 - 07:02 PM
Like Us On HTV Official Fan Page
HTV News
Thursday, 07 December 2017 - 19:02
Abimani Suyamaya - Jesta Kalakaru Dinaya 2017
සංස්තෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුව සංවිධානය කල මෙම අභිමානනීය උත්සවය දෙසැම්බර් 05 වෙනි දින ගාලුමුවදොර හෝටලයේදී පැවැත්වුනා. උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සපැමිනි ගරු එස්.බී.නාවින්න සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ඇමති තුමන් දෙටු සහ තරුණ කලාකරුවන් ගේ මුණගැසීම මහත් සොම්නසක් බව පැවැසුවා. යහපත් සංස්කෘතික වටපිටාවක් බිහිකිරිමේලා සියලූම කලාකරුවන්ගේ එකමුතුව අතිශය ...
Thursday, 07 December 2017 - 19:00
Miyasi Ranga Ru 2017
උතුරු මැද පළාතේ පාසල් වල දූ දරුවන්ගේ කලා කුසලතා ඔප් නංවාලන පැතුමින් මෙන් ම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිභාවන් දියුණු කල ගුරුවරුන් මෙන්ම විදුහල්පති වරුන් ඇගයීමේ අරමුණින් සංවිධානයවුනු මෙම උළෙල පසුගිය දා අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වුනා. උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තුවේ සෞන්දර්ය අංශය මෙහෙයවු මෙම ප්‍රතිභා ප්‍රණාම උළෙලේ දී සමස්ත ලංකා සෞන්දර්ය ජයග්‍රහණ ඇගයීමට ලක් ...
Thursday, 30 November 2017 - 17:57
THUPARAMA MAHA SA WANDANAWA
රුවන්වැල්ල මෙත්සිත් පාරමිතා පදනම මගින් සංවිධානය කරන ලද ථූපාරාම සෑ වන්දනාව සහ පිරිකර පූජාව 2017 සැප්තැම්බර් 02 දින අනුරාධපුර ථූපාරාම පුදබිමේ දී පවත්වන ලදී. එදිනම සවස ථූපාරාම සෑ වන්දනාව කවි බන ශාශ්ත්‍රපති පණ්ඩිත වරකාපොල නන්දරතන හිමි විසින් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන ඔබට Dialog Tv Channel Number 16 හරහා උරුමය රූපවාහිණිය ...
Saturday, 18 November 2017 - 15:00
THUN RANGA MANDALA
  A novel concept combining the "Narthana Pelapali" of Kandyan, Low country and Sabaragamuwa dance styles was presented by veteran artistes representing their own dance heritage at the Malabe Boys School ground recently. The all-night ceremony was Directed by Professor Ariyaratne Kaluarachchi the Chairman of Nartnana Anu Mandalaya of Sri Lanka. The ...
Thursday, 26 October 2017 - 20:50
Zonal Commerce Day 2K17
  The annual Zonal Commerce day of the Kurunegala was held at the St Johns College Kurunegala recently. The veteran businessman Mr Manjula Narayana the MD of Marina and Group Chairman of NMK was the Chief Guest. Mr Manjula who has pioneered the cause of promoting the value of Coconut based products ...
Thursday, 26 October 2017 - 20:34
SUBAVI RANGASARA
    The colourful annual concert of Sumana Balika Vidyalaya was held recently in Rathnapura at the provincial council auditorium. All the students of the college actively took part in this memorable event which was very well coreographed mixing oriental and western song and dance items. Once again Heritage Television acted as the ...
Thursday, 26 October 2017 - 20:32
SAMAN VELE MAL
  Lama Geeye Asirimath Pelehera To mark the 25th anniversary of Kalasoori Arisen Ahubudu, The Arisen Ahubudu Foundation presented a variety program comprising of Children’s songs written by the late maestro. The Minister of Education Hon Mr Akila Viraj Kariyawasam attended as the Chief guest. Speaking at the event Mr Kariyawasam invited the ...
Saturday, 21 October 2017 - 09:55
PRATHIBHA PRABHA 2017
The Annual prize giving of Rathnapura Sumana Balika Vidyalaya was held at the college hall on recently The chief guest was the Vice Chanceller of University of Sabaragamuwa Professor Sunil Shantha. Mr Hema Nalin Karunaratne attended the event as the guest of honer. Speaking at the event the principal Mrs. ...
Saturday, 21 October 2017 - 09:45
SITH YAYATA ANDAHERAYAK
HTV once again travelled far away to capture the talents of the students of Diyathalawa Maha Vidyalaya. The Media day and the event was partnered by Heritage Television. The students were given an opportunity to show their talents and also to get an experience on TV studio recordings. The ...
Thursday, 19 October 2017 - 00:00
HTV Academy NEWS
The 18th batch of HTV Academy began their training on 15th October 2017 at the Home of HTV in Malabe. Veteran media personality and Eng Mr Stanly Hettiarachchi, Veteran Film and TV Cameraman Mr Chandralal Manamendra, Veteran Presenter and Head of HTV Mr Hema Nalin Karunaratne participated at the opening ...
Friday, 11 August 2017 - 06:32
Rajakeeya Panditha, Shashthrapathi Ven Puliyadde Sudamma Thero launched the Pragna Pradeepa damma Sermon Series at HTV recently. The Pinkama was dedicated to the memory of Mr.Daya Ranasinghe who was a loyal friend of HTV. Damma deshana was followed by an alms giving for samanera theros of Pannipitiya Dewuramwehera. The event ...
Monday, 24 April 2017 - 18:07
Aktha Pathra Pradana Mahotsawaya of the Mahanayaka of Udarata Amarapura sector
The Aktha Pathra handing over ceremony of Athi Pujya Nuwaraeliye Chandrajothi thero was held at the Gawarammana temple Auditorium in Welimada Keppitipola on 22nd April 2017. The Chief Minister Mr Chamara Sampath Dasanayake presented the Aktha pathra to Most Ven Nuwara eliye Chandrajothi Mahanayaka Thero. The 10th Mahanayaka of the ...
Monday, 24 April 2017 - 18:04
Sarubimai Urumayai
HTV will be producing a novel series on Agriculture to highlight the value of home gardening and also to show the efforts of Sri Lankan farmers. The young presenters of HTV Academy will be visiting selected locations in their own towns and villages. The first mini documentary will be telecast ...
Monday, 24 April 2017 - 18:02
Sirimavo Media Day on Heritage Television
The Media day of Sirimavo Vidyalaya in Colombo was televised by HTV as a "Schools On Air" programe. Mr Piyadasa Rathnasinghe who was the chief guest  of ITN at the event commended the efforts by the students. The event which was named as "Peraliya" had a very competitive media competition ...
Wednesday, 12 April 2017 - 09:21
Sinhala Aluth Awurudu Hamuwa
The staff and students of Heritage Television and Heritage TV Academy jointly celebrated the Awurudu at the Malabe HTV office premises. The veteran media personality Dr Edwin Ariyadasa the chief guest and Mrs Chandani Werapitiya the Guest of Honor with many other well wishers, teachers and parents attended the annual ...
Friday, 07 April 2017 - 19:51
NAADA NUU PAA
When the privileged schools in Colombo have the capacity to book a prestigious hall or a location to showcase the talents of their students, the village schools and also the schools far away from Colombo still have to manage with school playground, hired stage and tent facilities to have their ...
Friday, 07 April 2017 - 19:45
URUMAYE AWURUDU
We live in a world where 01st January is considered to be the New Year. But we live in a country where 14th of April is considered to be the New Year. The cultural identity of Sri Lanka is well conveyed to the world by this annual heritage event. Hence ...
Friday, 07 April 2017 - 19:41
Gawrawee Pre School Variety Show
The tiny tots of Gawrawee Pre School in Dikwella presented a colurful talent show at the Dikwella Pradesheeya Sabha auditorium. HTV which is very popular among school children and kids due to many schools programs aired daily was invited by Gawrawee to record and telecast the entire show for the ...
Wednesday, 22 March 2017 - 16:12
Feel the Nature
The outdoor art camp held recently was a novel experience for the students of St Aloysius College Ratnapura. It was held near the mountain Nanpareile in Belihuloya. The students and teachers who participated for the event stayed overnight at the Tamil school. On the first day night the students were informed ...
Friday, 17 February 2017 - 01:15
Island of Whales
Sri Lanka has been known to the world for many reasons. It has been the pearl of the Indian Ocean. Rathnadeepa, due to the world renowned gems. But now the time has come for a new branding. "Island of Whales" Definitely Sri Lanka will be known to the world as ...
Tuesday, 14 February 2017 - 01:01
A Moment to Heritage - History day of Mathara Sujatha Vidyalaya
The first ever History Day of Mathara Sujatha Vidyalaya was held on 20th January 2017 at the college premises. The Chief Guest of the event was Prof A H M H Abeyrathna of the University of Kelaniya. The Director General of Department of Archeology, Dr Senarath Disanayake participated as the ...
Saturday, 11 February 2017 - 01:05
Vaditha Ranga Prabha 2017
A creative group of children presented a unique musical show at the Tamil Cultural Auditorium in Nawalapitiya on 8th February 2017. The music director Vinuth Lakshan who is also a 21 year old talented student of Lakshapana Vidyalaya invited HTV to be the media partner of the event. An evening ...
Tuesday, 31 January 2017 - 18:57
100 Students from Ferguson for the protection of our Heritage
Furguson, a leading college in Rathnapura Sri lanka celebrating its 100 years in 2017, made arrangements to have a Paimpath ceremony for 100 students who have shown their talent in dancing. The Paimpath or the Sheershabharana ceremony is the equivalent to Wes bendeema of the male Kandyan dancers which was ...
Thursday, 26 January 2017 - 10:27
Sith Ru by Gamini Wijesiri Bandara
Talents of unknown artistes always get air space on HTV. Mr Gamini with his unique talent as a painter and a collector of coins and stamps is ready to have his first exhibition on 28th January 2017 at Keppitipola Central College Bandarawela. HTV will travel to Bandarawela to televise the ...
Tuesday, 24 January 2017 - 00:43
Television Training
HTV Academy provides training for young people to find suitable jobs in the field of Television. The 4 month training consists of Direction, Camera, Lighting, Audio Technology, Editing and TV Presentation and Narration courses. HTV Academy at present is limited to Sunday classes in Malabe.  However the Saturday classes ...
Friday, 13 January 2017 - 01:52
Ayubowan 2017
The dawn of 2017 was an unforgettable experience for all at HTV. More than 80 students representing many HTV Academy batches got together to create this day a memorable one to all . Dr Edvin Ariyadasa and Prof J B Dissanaike who attended the event as the Chief Guests commended ...
Thursday, 12 January 2017 - 19:05
Duruthu Poya Program
Ata Sil Wandana - Mahopadyaya Baddegama Buddhasarabhidana Nahimi The Duruthu Poya telecast of HTV was based on the recording done at Yattapatha Siri Sumana Senasanaya of Yattpatha on 31st December 2016. The Dayaka sabha of the temple invited HTV for the second successive year ...
HTV News
Thursday, 07 December 2017 - 19:02
Abimani Suyamaya - Jesta Kalakaru Dinaya 2017
සංස්තෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුව සංවිධානය කල මෙම අභිමානනීය උත්සවය දෙසැම්බර් 05 ...
Thursday, 07 December 2017 - 19:00
Miyasi Ranga Ru 2017
උතුරු මැද පළාතේ පාසල් වල දූ දරුවන්ගේ කලා කුසලතා ඔප් නංවාලන පැතුමින් මෙන් ම ...
Thursday, 30 November 2017 - 17:57
THUPARAMA MAHA SA WANDANAWA
රුවන්වැල්ල මෙත්සිත් පාරමිතා පදනම මගින් සංවිධානය කරන ලද ථූපාරාම සෑ වන්දනාව සහ පිරිකර පූජාව 2017 ...
Saturday, 18 November 2017 - 15:00
THUN RANGA MANDALA
  A novel concept combining the "Narthana Pelapali" of Kandyan, Low country and Sabaragamuwa dance styles ...
Thursday, 26 October 2017 - 20:50
Zonal Commerce Day 2K17
  The annual Zonal Commerce day of the Kurunegala was held at the St Johns College ...
Thursday, 26 October 2017 - 20:34
SUBAVI RANGASARA
    The colourful annual concert of Sumana Balika Vidyalaya was held recently in Rathnapura at the ...
Thursday, 26 October 2017 - 20:32
SAMAN VELE MAL
  Lama Geeye Asirimath Pelehera To mark the 25th anniversary of Kalasoori Arisen Ahubudu, The Arisen Ahubudu ...
Saturday, 21 October 2017 - 09:55
PRATHIBHA PRABHA 2017
The Annual prize giving of Rathnapura Sumana Balika Vidyalaya was held at the college hall ...
Saturday, 21 October 2017 - 09:45
SITH YAYATA ANDAHERAYAK
HTV once again travelled far away to capture the talents of the students of Diyathalawa ...
Thursday, 19 October 2017 - 00:00
HTV Academy NEWS
The 18th batch of HTV Academy began their training on 15th October 2017 at the ...
Friday, 11 August 2017 - 06:32
Rajakeeya Panditha, Shashthrapathi Ven Puliyadde Sudamma Thero launched the Pragna Pradeepa damma Sermon Series at ...